KBS2 주말드라마 '가족끼리 왜 이래'의 차강재

 

 

 

 

 

MBC 주말드라마 '여왕의 꽃'의 박재준

 

 

 

 

 

JTBC 금토드라마 '청춘시대1~2'의 박재완

 

 

 

 

 

JTBC 금토드라마 '더 패키지'의 의문의 추적자 윤수수

 

 

 

 

 

KBS2 월화드라마 '라디오 로맨스'의 이강

 

 

 

 

 

최애는 물론 박재완 셰프 ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ

 

 

 

 

 

 

설정

트랙백

댓글